το blog του διαδικτυογράφου

διαδικτυογράφος

rewriting

Ο όρος “reusable content” ή ελληνιστί «επανάχρηση περιεχομένου» αποτελεί ορολογία πολύ σύγχρονη και μια στροφή της αγοράς, είτε προς πολλαπλές χρήσεις του ιδίου πράγματος είτε προς επανάχρηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, δίνοντάς της με

Τα «καθήκοντα» ενός κειμενογράφου, στη δική μου οπτική, είναι αλληλένδετα με την εμπειρία, αντίληψη, τις ικανότητες και το συνολικό ταλέντο του. Όχι μόνο στη γραφή! Κι είναι σημαντικό αυτό. Όταν πρωτοξεκινούσα –και δεν είναι κακό

Μια οικονομικότερη πρόταση που κάνω κατά περίπτωση στους πελάτες μου, είναι το rewriting αντί της πρωτότυπης γραφής. Το ξαναγράψιμο, δηλαδή, των υπαρχόντων κειμένων ενός site, πειράζοντάς τα όμως δημιουργικά και βελτιώνοντάς τα πάντοτε σύμφωνα με