το blog του διαδικτυογράφου

διαδικτυογράφος

προσαρμογή κειμένου

Ξεκινώ από τον μικρό κανόνα, πως όταν κανείς αναλαμβάνει την προσαρμογή (adaptation) κειμένου από μια γλώσσα στην άλλη, είναι θεμιτό και πολύτιμο, μητρική του να είναι η γλώσσα στην οποία αποδίδει το κείμενο και όχι το

Μου έχουν αναθέσει αρκετές φορές projects που απαιτούν το λεγόμενο «localization», δηλαδή την προσαρμογή κειμένου από τα Αγγλικά (στην προκειμένη) στην Ελληνική. Όχι, δεν μιλάμε για μετάφραση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα συναντήσει κάποιος κατά