Τα κειμενάκια για e-shop, οι προσφορές και περιγραφές που συνοδεύουν τα λογής προϊόντα, μπορεί να μοιάζουν «λίγα», μικρά, αδιάφορα ή ασήμαντα, όμως μια βόλτα στα διεθνή e-shops και ειδικά στα αμερικάνικα και βρετανικά, θα σε