Οι διαδικτυακοί πελάτες συνεχώς αυξάνονται και διευρύνονται, με ολοένα και περισσότερους ηλεκτρονικούς χρήστες να προτιμούν τις online αγορές. Τι είναι εκείνο που απαιτούν όμως οι καταναλωτές όταν ψωνίζουν διαδικτυακά; Η έρευνα (“UPS Pulse of the