το blog του διαδικτυογράφου

διαδικτυογράφος

self-publish

Τι θα πρέπει τώρα να προσέξεις όσον αφορά την ψηφιακή αυτοέκδοση του βιβλίου σου. Είναι σημαντικό να είσαι ξεκάθαρος από την αρχή στο πού απευθύνεσαι (ηλικιακά αλλά και από άποψη φύλου). Το βιβλίο σου δεν

Στην eποχή που ζούμε, σχεδόν τα πάντα τείνουν να γίνουν ψηφιακά και να αποδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή: από την επιχείρησή μας μέχρι τις συνδιαλλαγές, από τη βιβλιοθήκη και το φαρμακείο έως τις συνομιλίες κι από