Μου έχουν αναθέσει αρκετές φορές projects που απαιτούν το λεγόμενο «localization», δηλαδή την προσαρμογή κειμένου από τα Αγγλικά (στην προκειμένη) στην Ελληνική. Όχι, δεν μιλάμε για μετάφραση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα συναντήσει κάποιος κατά