Μια οικονομικότερη πρόταση που κάνω κατά περίπτωση στους πελάτες μου, είναι το rewriting αντί της πρωτότυπης γραφής. Το ξαναγράψιμο, δηλαδή, των υπαρχόντων κειμένων ενός site, πειράζοντάς τα όμως δημιουργικά και βελτιώνοντάς τα πάντοτε σύμφωνα με