Αφού ολοκληρωθεί ένα site ή κατά τη διάρκεια πραγμάτωσής του, το ενδιαφέρον θα πρέπει να στραφεί στη δημιουργία links (συνδέσμων)· τόσο εσωτερικών όσο και εξωτερικών. Αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του SEO κι εφόσον χρησιμοποιηθούν ορθά, με