Στην eποχή που ζούμε, σχεδόν τα πάντα τείνουν να γίνουν ψηφιακά και να αποδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή: από την επιχείρησή μας μέχρι τις συνδιαλλαγές, από τη βιβλιοθήκη και το φαρμακείο έως τις συνομιλίες κι από