Μέσα από αυτά τα χρόνια κατά τα οποία γράφω επαγγελματικά και πρωτότυπα για το διαδίκτυο, διαπίστωσα πως υπάρχουν μικρά τρικ που βοηθούν το μάτι να διαβάσει εκείνο που θέλω. Όπερ σημαίνει πως κινητοποιώ το μάτι